dmt
08 شهریور 1401 - 03:30

مسافران اربعین بهتر است واکسن کرونا از نوع نوترکیب دریافت کنند

سرپرست مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت گفت: همه باید در سفر اربعین بهداشت فردی را به طور دقیق رعایت کنند و دست های خود را به طور مرتب با آب و صابون شست و شو دهند. شهنام عرشی، سرپرست مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت گفت: توصیه می شود که افراد حتما دز یاد آور واکسن کرونا را تزریق کنند تا سطح ایمنی بدن افراد افت پیدا نکند. توصیه می شود که برای دز یادآور واکسن از نوع نوترکیب پروتئینی تلقیح کنند. به گفته وی برای افرادی که در نوبت های قبلی واکسن های سینوفارم و برکت تزریق کرده اند؛ کمیته علمی به این نتیجه رسیده است که برای تلقیح نوبت یاد آور می توانند از واکسن برکت پلاس استفاده کنند. او افزود: همه باید در سفر اربعین بهداشت فردی را به طور دقیق رعایت کنند و دست های خود را به طور مرتب با آب و صابون شست و شو دهند. او گفت: در طول سفر اربعین از مصرف مواد غذایی خام پرهیز کرده و آب های آشامیدنی بسته بندی جهت مصرف استفاده کنند. به طور کلی بهترین واکسن جهت تزریق، در دسترسترین آن و توصیه وزارت بهداشت به مردم تلقیح دز یادآور واکسن است. گفتنی است، واکسن برای تزریق، مخصوصا برای افرادی که در مراحل قبل واکسیناسیون، واکسن های مختلف از جمله ویروس کشته شده را دریافت کرده اند؛ واکسن های پروتئینی (نوترکیب) هستند. باشگاه خبرنگاران جوانعلمی پزشکیبهداشت و درمان
شناسه خبر: 682675