dmt
18 شهریور 1401 - 09:08

تاثیر گرمایش زمین بر تولید محصولات کشاورزی

افزایش گرمای زمین تا سال ۲۰۴۵ بخش کشاورزی حدود ۶۰ کشور را احتمالا در معرض خطر شدیدی قرار می‌دهد. افزایش گرمای زمین تا سال ۲۰۴۵ بخش کشاورزی حدود ۶۰ کشور که سه چهارم مواد غذایی جهان را تولید می‌کنند احتمالا در معرض خطر فوق العاده شدیدی قرار می‌دهد. به گزارش پایگاه اینترنتی رادیو بین المللی فرانسه، در مطالعه‌ای تحت عنوان «گرمای شدید خطری فوق العاده شدید» برای تولید مواد غذایی تا سال ۲۰۴۵ نوشت: بر اساس مطالعه‌ای که دفتر تحلیل خطر و ریسک مپلکرافت (Verisk Maplecroft) انگلیس انجام داده است، افزایش مراحل وقوع گرمای شدید که در بخش وسیعی از جهان مشاهده می‌شود، بار دیگر کشور‌های تولید کننده مواد غذایی کشاورزی را تهدید می‌کند. دفتر وریسک مپلکرافت معتقد است تا سال ۲۰۴۵ بخش‌های کشاورزی حدود ۶۰ کشور که سه چهارم مواد غذایی جهان را تولید می‌کنند، احتمالا در معرض «خطر فوق العاده شدید» قرار می‌گیرند. این تحقیقات بر سناریویی درباره افزایش دمای دو درجه سانتیگرادی در مقایسه با دوران پیشاصنعتی مبتنی است. اما «فشار گرما» که از سطح دما و دشواری‌های کار کردن در فضای بیرون در برخی شرایط آب و هوایی ترکیب شده، هم اکنون نیز در ۲۰ کشور به وقوع پیوسته است. در میان کشور‌هایی که صادرات گندم را لغو کرده اند، کشور‌های چین، برزیل، آمریکا و یا هند را می‌توان مشاهده کرد. دو سال است که هند به تنهایی ۱۲ درصد مواد غذایی جهان را تولید می‌کند. این کشور امسال در مواجهه با خسارات، مجبور شد به ویژه صادرات گندم را لغو کند. در میان این کشور‌ها بسیاری از تولید کنندگان برنج مانند کامبوج، تایلند و ویتنام را نیز می‌توان مشاهده کرد. دفتر وریسک مپلکرافت در این روشنگری‌های خود تا سال ۲۰۴۵ هشدار می‌دهد ۹ کشور از ۱۰ کشوری که بیشتر در معرض این خطر قرار دارند، در قاره آفریقا هستند. غنا، دومین تولید کننده کاکائو در جهان نیز یکی از این کشور‌هاست. باشگاه خبرنگاران جوانبین‌المللبین‌الملل
شناسه خبر: 724722