dmt
19 آبان 1401 - 06:48

نبود جایی برای اعتراض توجیهی برای آشوب‌ها است

اصفهان-تحلیلگر مسائل سیاسی عقیدتی گفت: برخی برای توجیه آشوب‌ها، اغتشاشات و ناهنجاری‌ها علت را نبود جایی برای اعتراض می‌دانند در حالی که ۲جایگاه نقد حاکمیتی در تفکر و جامعه دینی وجود دارد. شهرام صفاری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به حوادث اخیر و دلایل پیشامد آنها اظهار داشت: خداوند در سوره آل عمران می‌فرمایند که ما مؤمنان را به حال خودشان رها نمی‌کنیم و کاری می‌کنیم که در حوادث مختلف جامعه سره از ناسره و پاکی از ناپاکی جدا شود. گوخبرنگار مهرسرهوی ادامه داد: فتنه‌هایی که در طول انقلاب ما با آن روبرو بودیم ریشه در غفلت مسئولان، خواص و عوام جامعه داشت و در این صورت است که حق و باطل با یکدیگر ترکیب می‌شوند. بی‌توجهی به فرامین ولی امر زمانه سرفصل غفلت‌های جامعه است بی‌توجهی به فرامین ولی امر زمانه سرفصل غفلت‌های جامعه استبی‌توجهی به فرامین ولی امر زمانه سرفصل غفلت‌های جامعه استاین استاد دانشگاه و حوزه با بیان اینکه خداوند رحمت خود را خاص مؤمنان و جامعه ایمانی می‌داند، گفت: او به واسطه همین رحمت جامعه ایمانی را از غفلت رها می‌کند و مانند یک پدری مهربان که پسرش دچار خطا شده سعی می‌کند با تنبیه او را از غفلت خارج کند. وی ادامه داد: بنابراین شرایط فعلی جامعه فتنه‌های آخر الزامانی است که کارکرد آنها تنبُه و تنبیه جامعه ایمانی ناشی از غفلت است و سرفصل این غفلت‌ها بی‌توجهی به فرامین ولی امر زمانه علی رغم تذکراتی است که داده بودند. اگر سیر تاریخی این تذکرات را به ویژه بعد از رحلت امام خمینی (ره) بررسی کنیم خواهیم دید که رهبر معظم انقلاب از مطلبی که خیر جامعه اسلامی در آن باشد فروگذار نکرده است و این خیر را که در کنارش تبیین شر هم بوده از سال‌های گذشته نسبت به تذکر تحقق آن خیر و پیشامد آن شر اقدام کرده است. تنبُهنبود جایی برای اعتراض دروغی برای توجیه آشوب‌ها نبود جایی برای اعتراض دروغی برای توجیه آشوب‌هانبود جایی برای اعتراض دروغی برای توجیه آشوب‌هاصفاری در پاسخ به اینکه جایی برای اعتراض در جامعه دینی وجود ندارد و این امر باعث اغتشاشات اخیر شده است، گفت: برخی برای توجیه آشوب‌ها، اغتشاشات و ناهنجاری‌ها سعی می‌کنند علت آن را نبود جایی برای اعتراض عنوان کنند که این یک دروغ است. وی تصریح کرد: در واقع در تفکر و جامعه دینی دو جایگاه نقد حاکمیتی داریم که کاملاً رسمی و به تعبیه اسلام است و برای آنها تکلیف مشخص کرده که نخستین جایگاه نقد حاکمیت و یا خود انتقادی حاکمیت، ولایت است. جایگاه ولایت و خود انتقادی حاکمیت جایگاه ولایت و خود انتقادی حاکمیتجایگاه ولایت و خود انتقادی حاکمیتاستاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی و عقیدتی اعتراضات اخیر را آشوب و اغتشاش می‌داند زیرا مطالبات آنها در چهارچوب اصول و ارزش‌های اسلامی و مکتب ایرانی نمی‌گنجد و در ادامه گفت: تاکنون کسی نمی‌تواند ادعا کند که مطالبات جامعه ایرانی و ایمانی در طول زمان و شرایط خاص توسط ولی امر از مسئولان و مردم مطالبه، پیش‌بینی، تذکر و حتی تهدید و توبیخ نشده باشد. وی تصریح کرد: برای نمونه اگر امروزه گرفتار شبیخون فرهنگی و فضای مجازی هستیم، از سه دهه پیش رهبری تذکر آن را داده بودند و اگر امروز گرفتار عقب‌ماندگی اقتصادی هستیم در دوران حاکمیت تکنوکرات‌ها، رهبری بحث اقتصاد منهای نفت را مطرح کردند. منهایارتکاب اشتباه عدم تبیین نظام ولایی ارتکاب اشتباه عدم تبیین نظام ولاییارتکاب اشتباه عدم تبیین نظام ولاییصفاری با اشاره به سخنرانی اخیر رهبر معظم انقلاب در جمع دانشجویان و نخبگان، گفت: خود رهبری بارها بیان کردند که تذکراتی را به دولت‌ها داده‌اند اما گوش نکردند، برای مثال خط ترانزیت ریلی را که در بحث نقش‌آفرینی نظم جهانی و انتقال قدرت به آسیا مؤثر بوده را بارها تذکر دادند. وی ادامه داد: ولایت فراتر از حاکمیت است و یکی از اشکالاتی که خواص جامعه به آن مرتکب هستند عدم تبیین صحیح نظام ولایی است، خدا در قرآن می‌فرمایند که اول قیام کنید و بعد آن را تئوریزه و تحلیل کنید و این قیام بر پایه پیشوا و رهبری است که مکنون نیست بلکه مانیفستی قوی مبتنی بر اصول و ارزش‌های جهان شمول و وحیانی دارد و خود در مبارزه با تبعیض‌ها پیشگام است. تئوریزهکاهش خطای حاکمیت با دو اهرم ولایت و امت کاهش خطای حاکمیت با دو اهرم ولایت و امتکاهش خطای حاکمیت با دو اهرم ولایت و امتاستاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی عقیدتی خاطر نشان کرد: در واقع ما به دنبال ولی امر قیام می‌کنیم و پس از آن خواص جامعه مبانی، چیستی و چرایی آن قیام را برای افکار عمومی همان جامعه به ویژه نسل‌های آینده تبیین کنند، از این رو اصلی‌ترین مبنای قیام جامعه ما، اصل ولایت فقیه و حکومت ولایی بود و متأسفانه بعد از ۶ دهه از شروع نهضت همچنان خواص جامعه ما از مبانی انقلاب جمهوری اسلامی اطلاعات کافی ندارند. وی نظام ولایی را شامل سه وجه ولایت، حاکمیت و مردم جامعه عنوان کرد و گفت: حاکمیت به معنای استیلای قدرتمندان و صاحبان پست و مسئولیت هستند که بین دو اهرم قدرتمند باید شکل بگیرند که اگر این دو اهرم باهم و همزمان کار کنند، این حاکمان میانی یعنی مسئولان و خدمت‌گذاران هیچگاه دچار خطا نخواهند شد، حال این دو اهرم ولایت از بالا و امت از پایین است. نماز جمعه جایی برای اعتراض منصفانه و سیاسی نماز جمعه جایی برای اعتراض منصفانه و سیاسینماز جمعه جایی برای اعتراض منصفانه و سیاسیصفاری دومین جایگاه نظام ولایی را که برای اعتراض تعبیه شده، نماز جمعه دانست و افزود: یکی از نهادهایی که بعد از حاکمیت اصلاحات تضعیف شد، نماز جمعه است. البته عدم توجه نیروهای انقلابی به این جایگاه مزید بر علت شده که حضور اقشار مختلف جامعه از منتقدین و معترضین و انقلابیون در نماز جمعه کمرنگ‌تر شود. وی ادامه داد: خوارج در نماز جمعه‌های امیرالمومنین (ع) اعتراض خود را بیان می‌کردند و شعار سیاسی سر می‌دادند و باید با همچنین رویکردی این جایگاه تقویت شود. اما نماز جمعه جایی است برای منتقدین منصف و مصلح که اعتراضی به حق داشته باشند که از این تریبون استفاده کنند. از این رو بهترین جایگاه برای اعتراض به قانون و حاکمیت است و این یک شیوه سازنده، کمال‌یابنده و مصلحانه است. ع)
منبع: مهر
شناسه خبر: 841838